Missiya və Vizyon

e431d5aa305d7bc88369ac076227a63

Missiya

Çin ağır motosiklet mədəniyyətinə rəhbərlik edin.

Qoy Çin motosiklet sənayesi dünyaya rəhbərlik etsin.

Görmə

Çin xüsusi ağır motosiklet sənayesinin lideri olmaq.

Bütün Hanyang xalqının birlikdə xəyallarını reallaşdırdığı xoşbəxt bir müəssisə olmaq.